Header Ads Widget

Header ADS

สบพ. จัดกิจกรรม FRESHY DAY&NIGHT ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมประกวด CATC AMBASSADOR 2024

 สบพ. จัดกิจกรรม FRESHY DAY&NIGHT ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมประกวด CATC AMBASSADOR 2024 

     นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ FRESHY DAY&NIGHT ประจำปีการศึกษา 2567 และกิจกรรมการประกวด CATC AMBASSADOR 2024 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา สบพ. เข้าร่วมกิจกรรม โดยในช่วงเช้าจัดให้มีพิธีสงฆ์และทำบุญตักบาตร รวมทั้งพิธีบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของสถาบันฯ โดยในครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 700 คน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม CATC Convention Hall สบพ. กรุงเทพฯ

กิจกรรม FRESHY DAY&NIGHT 

และกิจกรรมการประกวด CATC AMBASSADOR 2024 ในภาคบ่าย ได้รับเกียรติจากนางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและพัฒนาธุรกิจการบิน  รักษาการในตำแหน่ง รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธี เป็นการประกวด CATC AMBASSADOR 2024 ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรก เพื่อเฟ้นหาตัวแทนนักเรียนนักศึกษาของสถาบันฯ ในการสะท้อนอัตลักษณ์ ถ่ายทอดความเชี่ยวชาญด้านการบินของ สบพ. ให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้งเป็นแบบอย่างและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนักเรียนและนักศึกษา 


สำหรับการประกวดในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คุณทรงสิทธา จันทรา กรรมการผู้จัดการบริษัท บางกอก อีเว้นท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท นอร์ททริค จำกัด คุณจีระยุ จารุกิตติวรกานต์ ผู้อำนวยการกองประกวด Face of Thailand 2024 คุณเพชรปวีณ์ หิรัญกุลชัชวาล Mrs.Thailand 2024 คุณศุภาพิชญ์ ตันติวิไล International model คุณธีรพัฒษ์ พวงศิริ 

ผู้จัดซีรีส์และผู้จัดการดารา คุณนีโน่ รัฐบาล วิทวัส  นางสาวสายวรุณ เภตรา หัวหน้าแผนกการตลาด สบพ.ร่วมเป็นกรรมการ  และได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าของ สบพ. ร่วมเป็นกรรมการผู้ตัดสินการประกวดได้แก่ คุณพัชร์ลิตา ปิยะศรัญเวทย์  Miss Civil Aviation Training Center 2015

และ Miss Tourism World Thailand 2021 

ศิษย์เก่าหลักสูตร

 Aviation Management จบการศึกษาปี 2019 และAircraft Instrument 

รุ่น 37

และคุณพัณณ์ศุภา วัฒนะเดชาเศรษฐ์ (Aviation Management 10)  Mrs.celebrity Thailand 2024 เป็นแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์เชิญมงกุฎในช่วงเปิดงานในครั้งนี้  ซึ่งผู้ชนะฝ่ายหญิงจะได้รับมงกุฎ  และฝ่ายชายจะได้รับโล่พร้อมสายสะพายและเงินรางวัล

โดยมีรายนามผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศฝ่ายหญิง

- นางสาวขวัญข้าว กังวาฬศิลป์

รางวัลชนะเลิศฝ่ายชาย

-นายสิทธินนท์ พึ่งพรหม 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ฝ่ายหญิง

-นางสาวนันท์นภัส เสลานนท์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ฝ่ายชาย

-นายภาณุเมศวร์ 

จาวะลา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ฝ่ายหญิง

-นางสาวลภัสรดา แสงศักดิ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ฝ่ายชาย

-นายพัทธดนย์ 

วันทนีย์ศรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ฝ่ายหญิง

-นางสาวกชมล พลอยพัฒนาการ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ฝ่ายชาย

-นายวสุ วรรณพงษ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ฝ่ายหญิง

-นางสาวธัชกร 

ยังประเสริฐ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ฝ่ายชาย

-นายศุภวิชญ์ นันทาภิวัฒน์

Social Media Awards ชาย 

-นายณภัชนน ชัยสุข

Social Media Awards หญิง

-นางสาวนันท์นภัส 

เสลานนท์ 

Popular Vote หญิง

-นางสาวกชมล พลอยพัฒนาการ

Popular Vote ชาย

-นายศุภวิชญ์ นันทาภิวัฒน์


ผู้ได้รับตำแหน่งทุกคนจะเป็นผู้แทนนักศึกษาของแต่ละกองวิชาเพื่อร่วมกิจกรรมในการดำเนินภารกิจการเป็น CATC AMBASSADOR ของ สบพ. ต่อไป 

Post a Comment

0 Comments

News Update !!!

 Bartercard Thailand โชว์ผลงานครึ่งปีแรก พร้อมเผยแผนในอนาคต เตรียมเปิดตัวบริการใหม่ สร้างโอกาสทางธุรกิจแบบไร้ขีดจำกัด