Header Ads Widget

Header ADS

หลักสูตร(สวปอ.มส.SML)รุ่นที่ 5 มอบสิ่งของสนับสนุนรางวัลงานกาชาด ปี 66

 หลักสูตร(สวปอ.มส.SML)รุ่นที่ 5 มอบสิ่งของสนับสนุนรางวัลงานกาชาด ปี 66แก่สมาคมแม่บ้านกองทัพไทยและสมาคมแม่บ้านทหารเรือ

 พลเอก อรรถนพ ลาภชุ่มศรี ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML)พร้อมด้วย พล.ต.นรินทรักษ์ เชษฐศิริ ประธานนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่5 (สวปอ.มส.SML 5) และคณะนักศึกษา (สวปอ.มส.SML 5) ได้เดินทางไปยังสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อมอบสิ่งของสนับสนุนรางวัลงานกาชาดประจำปี 2566 รวมมูลค่าประมาณ 400,000 บาทโดยมี คุณปัญญดา  หนุนภักดี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบ และในวันเดียวกันนี้ คณะหลักสูตรฯยังได้เดินทางไปยังสมาคมภริยาทหารเรือ สาขาท่าช้าง เพื่อมอบสิ่งของสนับสนุนรางวัลงานกาชาดประจำปี 2566 รวมมูลค่าประมาณ 400,000 บาทโดยมี คุณกีรตา  พันธุ์เอี่ยม     นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือเป็นผู้รับมอบ 


 

Post a Comment

0 Comments

News Update !!!

 เปิดนิทรรศการ “เรียนรู้วานร เข้าใจมนุษย์’ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่