Header Ads Widget

Header ADS

พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น ร่วมสืบสานประเพณีใหญ่ของปทุมธานี

  พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น ร่วมสืบสานประเพณีใหญ่ของปทุมธานี 

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วยนายจิรชาญ คัมภิรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการตลาด (ที่ 3 จากซ้าย)  พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจในเครือข้าวมาบุญครอง, ศูนย์อาหารเครือฟู้ด เลเจ้นด์ส และโครงการริเวอร์เดล มารีน่า นำผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดู จากข้าวมาบุญครอง มาร่วมใส่บาตรพระสงฆ์ที่บิณฑบาตทางเรือกว่า 100 รูป ในประเพณีตักบาตรพระร้อยทางน้ำ ซึ่งประเพณีใหญ่ของชาวปทุมธานีเชื้อสายมอญ ที่ปฎิบัติสืบต่อกันมากกว่า 100 ปี โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ที่ 5 จากซ้าย) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ ศาลาริมน้ำ วัดชินวรารามวรวิหารณ ศาลาริมน้ำ วัดชินวรารามวรวิหาร ปทุมธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้

Post a Comment

0 Comments

News Update !!!

แจกหนังสือเรียนเพื่อเสริมความรู้ ฟรี!! แก่เด็กและเยาวชนทั่วไป