Header Ads Widget

Header ADS

ก้าวแรก "ผู้ว่าททท." คนใหม่ ผลักดัน Soft Power แฟชั่นผ้าล้านนาสู่แฟชั่นระดับโลก หน้าด่านแม่สาย พร้อมเข้าขอพรพระอาจารย์พบโชค


 ก้าวแรก "ผู้ว่าททท." คนใหม่ ผลักดัน Soft Power แฟชั่นผ้าล้านนาสู่แฟชั่นระดับโลก หน้าด่านแม่สาย พร้อมเข้าขอพรพระอาจารย์พบ

วันที่ 2 กันยายน 2566) เวลา 16.30 น. ณ หน้าด่านพรมแดนไทย – เมียนมา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. หัวหน้าส่วนราชการ, นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ, ตัวแทนหอการค้า จังหวัดเชียงรายและผู้บริหารหน่วยงาน เข้าร่วมเปิดงาน “Fashion on the Road 1ST Chiang Rai Designer’s Competition” ภายใต้แนวคิด “แฟชั่นผ้าล้านนาสู่แฟชั่นระดับโลก” โดยเป็นงานความร่วมมือระหว่าง ททท. กับ สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จังหวัดเชียงราย เพื่อผลักดัน Soft Power โดยเน้นจุดขาย F: Fashion อัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมการแต่งกายผ้าไทยล้านนาของ 10 ชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงราย โลดแล่นบนเวทีแฟชั่นโชว์แคทวอล์กครั้งแรกบนพื้นที่เหนือสุดของประเทศไทย นำเสนอ 100 ชุดผ้าไทยล้านนา จาก 72 ดีไซน์เนอร์ทั่วประเทศ พร้อมต่อยอดออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวสายแฟชั่นเชื่อมโยงสู่การเดินทางจริงในพื้นที่ กระตุ้นท่องเที่ยว Green Season และต่อเนื่องตลอดปี และในโอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจากนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. ร่วมเป็นนางแบบกิตติมศักดิ์แฟชั่นโชว์ชุดเส้นสายลายผ้าเมืองเหนือ 10 ชาติพันธุ์ คือ อาข่า ม้ง กะเหรี่ยง 

อิ้วเมี่ยน ไตหย่า ไทใหญ่ ยูนนาน ไทลื้อ ลัวะ และ ลาหู่ โดยจะต่อยอดออกแบบสร้างสรรค์เป็นเส้นทางท่องเที่ยวสายแฟชั่นเชื่อมโยง ในพื้นที่ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางจริง ค้นหาประสบการณ์ท่องเที่ยวที่เปี่ยมด้วยคุณค่าและความหมาย (Meaningful Travel) ด้วยตัวเอง

ทั้งนี้ยังถือเป็นการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจทริปแรกของผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคนใหม่ โดยในช่วงเช้าของวันที่ 2 ก.ย. ยังได้เข้ากราบนมัสการขอพรมงคลกับพระอธิการพบโชค ติสฺสวํโส แห่งวัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย และให้สื่อมวลชนได้เข้าสัมภาษณ์ รวมถึงแสดงความยินดี

#thailandsoftpower

#ททท 

#ฐาปนีย์เกียรติไพบูลย์

#เสน่ห์วันวานเมืองเหนือ

#GoNorthThailand

#AmazingThailand

#แอ่วเจียงฮาย

Post a Comment

0 Comments

News Update !!!