Header Ads Widget

Header ADS

ผลิตภัณฑ์ "มาแชร์" รับรางวัลสุดยอด CEO Best of the Best “กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม” หวังปั้นนักธุรกิจเกษตร สร้างมูลค่า ศก. กว่า 1500 ลบ.

ผลิตภัณฑ์ "มาแชร์" รับรางวัลสุดยอด CEO Best of the Best “กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม” หวังปั้นนักธุรกิจเกษตร สร้างมูลค่า ศก. กว่า 1500 ลบ. 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม เปิดผลสำเร็จการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ หรือ Genius the legend ปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และอวดผลสำเร็จตลอด 7 รุ่น สามารถยกระดับผู้ประกอบการสู่นักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมกว่า 600 กิจการ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,500 ล้านบาท พร้อมมอบรางวัลสุดยอด CEO Best of The Best 5 ผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ และจัดกิจกรรมเสวนาสร้างแรงบันดาลใจจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทย

นายวัชรุน จุ้ยจำลอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เกษตรอุตสาหกรรมเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะเกษตรอุตสาหกรรมเป็นการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาช่วยพัฒนาการเกษตรของไทยให้เป็น Smart Farmer และนำองค์ความรู้ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการ การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ระบบมาตรฐาน การเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตอย่างเป็นระบบมาพัฒนสู่การเป็นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม หรือเอสเอ็มอีเกษตร ประกอบกับนโยบาย MIND ของ ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มุ่งใช้ หัวและใจในการทำงานสู่ความสำเร็จของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพทุกองค์ประกอบของธุรกิจภาคอุตสาหกรรมและประชาชนควบคู่ไปกับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมชุมชนและสังคมโดยรอบ รวมถึงสร้างการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง

ดังนั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงมุ่งส่งเสริม พัฒนา และยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ภายใต้นโยบายดีพร้อมโต ที่มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมมีขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับสู่นักธุรกิจเกษตรด้วยการสร้างมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และความคิดสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจให้สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดดผ่านการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ (Genius Academy) ตั้งแต่ปี 2560 เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่มีแนวคิดในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจและผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสามารถเป็นต้นแบบการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จให้กับผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมรายอื่น ๆ ต่อไป

ดีพร้อม ยังคงเดินหน้ายกระดับศักยภาพและความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมยุคใหม่ผ่านหลักสูตร Genius the Legend ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ (Genius Academy) มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมสู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีความเป็นอัจฉริยะก้าวทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยี หรือเครื่องจักรกลที่ทันสมัยมาใช้ รวมถึงการนำองค์ความรู้ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมพัฒนาให้เป็นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ การสร้างมาตรฐานการผลิตและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตการเกษตร ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็งและสร้างโอกาสเข้าถึงตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพและแหล่งเงินทุน โดยในปีนี้มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสนใจเข้าร่วม จำนวน 62 กิจการ รับการติวเข้มพัฒนาและยกระดับธุรกิจเกษตรให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีความพร้อมก้าวสู่ระดับโลกด้วยความแข็งแกร่งบนแนวทางเกษตรวิถีใหม่ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตการเกษตรอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด อีกทั้ง ยังได้เชิญ 13 CEO แนวหน้าของประเทศ มาร่วมถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ในการทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จอีกด้วย โดยคาดว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมหลักสูตรในครั้งนี้ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดทางธุรกิจและมียอดขายเพิ่มขึ้น 66.39 % หรือคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 100 ล้านบาท

นายวัชรุน กล่าวต่อว่า ในปีนี้ ดีพร้อมได้มีการคัดเลือกผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะที่ประสบผลสำเร็จ (Best of The Best) จำนวน 5 กิจการ ได้แก่บริษัท เพนนิน เพนนี พาทิซเซอรี่ จำกัด, บริษัท บังฟารุก ฮาลาล จำกัด, บริษัท มันดี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรไทย "มาแชร์" ที่กำลังได้รับความนิยมทั้งภายใน และต่างประเทศ โดยเฉพาะภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก, บริษัท โคโค่นัทการ์เด้น คอสเมติกส์ จำกัด และ บริษัท 24 ชั่วโมง คอฟฟี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พร้อมกับประกาศสุดยอดผู้บริหารระดับสูงนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมที่จบหลักสูตร Genius The Legend ทั้ง 11 คลาส ซึ่งจัดให้มีงานมอบรางวัลได้ทำการมอบและจัดกิจกรรมที่เติมเต็มองค์ความรู้ให้กับนักธุรกิจที่เข้าร่วมกิจกรรมจากทั่วประเทศกว่า 62 กิจการ

โดยจัดเวทีการเสวนาสุดพิเศษในหัวข้อ “Driving Success through Passion” เชิญนักธุรกิจ CEO ชั้นแนวหน้าของประเทศไทยมาถ่ายทอดความรู้ แชร์ประสบการณ์และมาสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ได้แก่ คุณพาที สารสิน CEO สายการบิน Really Cool และ Course Director คุณวุฒิธร มิลินทจินดา CEO บริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัด  ในการปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมเลือดใหม่ และได้รับเกียรติจาก CEO เจ้าของธุรกิจชั้นแนวหน้ามาเติมความรู้ให้กับผู้เข้าร่วม “CEO Inspiring Talk” พร้อมด้วย Business Training จากโค้ชผู้เชี่ยวชาญของ Genius Academy อีก 3 ท่าน รวมไปถึง Networking Workshop เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมสู่ความเป็นสุดยอดอัจฉริยะทางธุรกิจ

นางสาวปณัฐน์ชยพร กิติเกษมวรกุล ประธานบริษัทมันดี จำกัด เปิดเผยว่า ขอขอบพระคุณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงมุ่งส่งเสริม พัฒนา และยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ถือเป็นส่งเสริมและให้กำลังใจกับผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งทุกวันนี้มีจำนวนมาก และมีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับประเทศให้ได้ไปสู่ระดับสากล

ทั้งนี้ ดีพร้อม ได้ดำเนินการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ (Genius Academy) มาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 7 หลักสูตร เพื่อมุ่งยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการภาคเกษตรอุตสาหกรรมสู่ความเป็นอัจฉริยะที่มีองค์ความรู้ ภูมิปัญญาที่ทันสมัยในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตรขั้นสูง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและความสามารถศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล  โดยสามารถยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการกว่า 600 กิจการ พัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการได้มากกว่า 300 รายการ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกว่า 1,500 ล้านบาท

Post a Comment

0 Comments

News Update !!!