Header Ads Widget

Header ADS

“ขวัญ-หนุงหนิง” 2 นางงามต่างเวทีเข้าร่วมงาน เวทีนวัตกรรมสร้างสรรค์รวมพลังเพื่อสังคม

 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัด เวทีนวัตกรรมสร้างสรรค์รวมพลังเพื่อสังคม

ได้ 2 นางงามต่างเวที “ขวัญ-หนุงหนิง” เข้าร่วมงาน

    กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้จัดเวทีนวัตกรรมสร้างสรรค์รวมพลังเพื่อสังคม ในโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม โดยมี นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกับภาคีเครือข่าย ตลอดจนสามารถใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นผู้ดำเนินโครงการรวมถึงค้นหาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำมาเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาทางสังคม ผ่านการ มีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม ร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน นักธุรกิจ รวมถึงนักวิชาการ และสื่อมวลชน 35 องค์กร และมีผู้เข้าร่วม ซึ่งเป็นผู้บริหารและผู้แทนจากกรมต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อีกทั้งผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วม 54 หน่วย และหน่วยงานทั้งหมดของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ 154 หน่วย รวมหน่วยงานและองค์กรที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 196 องค์กร

โดยมี ขวัญ-ปิ่นทิพย์ อรชร รองนางสาวไทย ปี ๒๕๕๙ และนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง “รักได้แรงอก” ค่าย M39 และไผ่ร้อยกอโปรดักชั่น และ หนุงหนิง-ภคินี ดวงพัตรา Miss Tourism World Asia 2022 , Miss Tourism World Thailand 2020 เข้าร่วมเป็นหนึ่งในเครือข่ายในการช่วยสนับสนุนโครงการนี้ พร้อมชมบูธต่างๆ ภายในงาน ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


Post a Comment

0 Comments

News Update !!!

ร่วมทายผล NBA Finals 2024 ระหว่าง บอสตัน เซลติกส์ พบ ดัลลัส แมฟเวอริกส์ ลุ้นรับเสื้อ NBA ลิขสิทธิ์แท้ 3 รางวัล