Header Ads Widget

Header ADS

พลเรือเอก​ สุทธิ​นันท์​ สมานรักษ์​ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด​ (ทร.)​ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้นำ​พอเพียง​เพื่อ​ความมั่นคง​ รุ่นที่​ 15

 พลเรือเอก​ สุทธิ​นันท์​ สมานรักษ์​ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด​ (ทร.)​ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้นำ​พอเพียง​เพื่อ​ความมั่นคง​ รุ่นที่​ 15

     ​เมื่อวันที่ 2​ มิถุนายน 2566 พลเรือเอก​ สุทธิ​นันท์​ สมานรักษ์​ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด​ (ทร.)​ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้นำ​พอเพียง​เพื่อ​ความมั่นคง​ รุ่นที่​ 15 ณ​ หอประชุม​วิทยาลัย​ป้องกัน​ราช​อาณาจักร​ สถาบัน​วิชาการ​ป้องกัน​ประเทศ​ ซึ่งในโอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจาก​ พล​เอก​ นรินทร์​ แทบ​ประสิทธิ์​ ประธาน​มูลนิธิคลังสมอง​ วปอ.​ เพื่อ​สังคม​ ตลอดจน​ กรรมการมูลนิธิ​ฯ​ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี  

        โดยในช่วงเช้าพลเอก​ นรินทร์​ แทบประสิทธิ์​ ประธานมูลนิธิคลังสมอง​ วปอ.​ เพื่อสังคม​ พร้อมคณะผู้บริหาร​หลักสูตร​ผู้นำ​พอเพียง​เพื่อ​ความมั่นคง​ และนักศึกษา​หลักสูตร​ผู้นำ​พอเพียง​เพื่อ​ความมั่นคง​ รุ่น​ที่​ 15 เข้าร่วมสักการะ​พระพุทธปัญญาธรรมาธิปัตย์​ และศาลท้าวยะสังกะอสูร​ เพื่อความเป็นสิริมงคล​ในโอกาส​พิธี​เปิด​การอบรมอย่างเป็นทางการ

     หลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง ดำเนินการ​โดย​ มูลนิธิ​คลังสมอง​ วปอ.​ เพื่อ​สังคม​ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ​ มีความรู้​ ความเข้าใจ​ สามารถประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต​ ครอบครัว​ สังคม​ องค์กร​ ภายใต้บริบทของสถานการณ์ความมั่นคงที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยนักศึกษาจะได้เสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้นำพอเพียงภายใต้หลักคุณธรรม​ จริยธรรม ในสภาวะการณ์​ความมั่นคงยุคใหม่และการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป โดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำของประเทศ​ และได้เครือข่ายผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง​ และในวันนี้ยังได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ หัวข้อ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับความอยู่รอดในยุคโลกาภิวัตน์

#นพม#ผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง​ #นพม #คลังสมองวปอเพื่อสังคม

Post a Comment

0 Comments

News Update !!!