Header Ads Widget

Header ADS

สุดปัง....พญ. รุ่งไพลิน รัตนชีวร แพทย์ความงามชะลอวัย จากโทมัสคลินิก ทองหล่อเอสคลินิก ร่วมเป็นกรรมการตัดสินMiss Wellness World Thailand

 สุดปัง....พญ. รุ่งไพลิน รัตนชีวร แพทย์ความงามชะลอวัย จากโทมัสคลินิก ทองหล่อเอสคลินิก ร่วมเป็นกรรมการตัดสินMiss Wellness World Thailand  

    ได้รับแนวความคิด และวิสัยทัศน์ จาก ศ.ดร.เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา, ท่านมีความตั้งใจ อยากผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเมืองหลวงสุขสภาพโลก โดยให้นางงามเป็น ผู้ขับเคล่ือนแนวคิดลงไปในชุมชน ทั้งแนวคิด การใช้ชีวิตเรื่องสุขสภาพ อีกท้ัง ยังเล็งเห็นถึงความสําคัญของการโโยงสุขสภาพกับการดูแลคนชรา อาหาร และท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยให้นางงามมีส่วนร่วมในการเผยแพร่เร่ืองสุข สภาพ (WELLNESS) ตําบล อําเภอ และในจังหวัดให้เห็นเป็นรูปธรรม

    โดยมี พญ. รุ่งไพลิน รัตนชีวร แพทย์ความงามชะลอวัย จากโทมัสคลินิก ทองหล่อ2 และเจ้าของคลินิกศัลยกรรมความงามโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทองหล่อเอสคลินิก ร่วมเป็นกรรมการตัดสินMiss Wellness World Thailandพร้อมทั้ง เปิดตัวคณะกรรมการ หลากหลายความเชี่ยวชาญ และมากความสามารถ ผู้จะสร้างปรากฏการ  ปักหมุดประเทศไทย ให้เป็นเมืองหลวง ด้าน Wellness โลก

⭐️วันอังคาร ที่ 30พฤษภาคม 

โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 อาคาร สยามสแควร์วัน

ตั้งแต่เวลา 16:30 น.เป็นต้นไป

โชว์เริ่ม 18:00 น. 

#MissWellnessworldThailand  

#เวทีอันดับ1ด้านWellness #MissWellness

#MWWTFINAL

Post a Comment

0 Comments

News Update !!!

 DaruNi-ZOLAR ฟิตซ้อมหนัก เตรียมโชว์ในงานMQDC Present bondbond Music Mania:The Wonderland of Fan