Header Ads Widget

Header ADS

มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญ “สร้างสรรค์สังคมรมณีย์ 12 ปีสวนโมกข์กรุงเทพ”

 มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญ “สร้างสรรค์สังคมรมณีย์ 12 ปีสวนโมกข์กรุงเทพ” ขับเคลื่อนงานธรรมให้กว้างไกล พัฒนาสังคมไทยให้เป็น “สังคมรมณีย์” เริ่มสะสมบุญกันได้แล้ววันนี้ - 28 พ.ค.นี้  

(20 พฤษภาคม 2566) มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จัดกิจกรรม “สร้างสรรค์สังคมรมณีย์ 12 ปีสวนโมกข์กรุงเทพ อาจารยบูชา 30 ปี พุทธทาสละสังขาร” ระหว่างวันที่ 20 - 28 พฤษภาคม 2566 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส  อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยในปี 2566 เป็นโอกาสครบรอบ 12 ปีของมูลนิธิฯ และเป็นวันครบรอบการมรณภาพ 30 ปี ของท่านอาจารย์พุทธทาส  อินทปัญโญ  

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อมุ่งเป็นหอจดหมายเหตุทางศาสนธรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล การมุ่งหมายนำพาผู้คนให้เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาให้เกิดความร่วมมือกันกับพุทธศาสนิกชน ในการนำพาสันติสุขและการหลุดพ้นจากอำนาจแห่งวัตถุบริโภคนิยม ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธธรรม และสร้างสานเครือข่ายภาคีทางธรรม 

สำหรับการจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช ขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมธรรมสังสรรค์ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์สังคมรมณีย์…12 ปี สวนโมกข์กรุงเทพ” ด้วยการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาวัดด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ ตลอดจนภาคีขับเคลื่อนงานด้านธรรมะ ฝ่ายฆราวาส สตรี และผู้คนในแวดวงใหม่ๆ ที่มีความสำคัญกับพระพุทธศาสนา รวมถึงองค์กรการบริหารต่าง ๆ ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อาทิ กลุ่มงานวัดวิถีใหม่ เครือข่ายการเรียนรู้สู่ธรรมวาที เครือข่ายขับเคลื่อนองค์กรรมณีย์ กลุ่มงานธรรมมาตา และสมาคมจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ตื่นตาตื่นใจไปกับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและกลยุทธ์ดิจิทัล (Digital Transformation) มาปรับใช้ในงานบุญ เพื่อสนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงสืบไป  

โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การถ่ายทอดความเป็นมา 12 ปีสวนโมกข์์กรุงเทพฯ ธรรมพรเพื่อการสร้างสรรค์สังคมรมณีย์ พระธรรมเทศนา “ธรรมะบำบัดความป่วยจริงหรือ ครั้งที่ 47” การบรรยายธรรม “ทำอะไรก็ธรรม รอบพิเศษ” การรับฟังธรรมบรรยาย “ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา 2566” ตอน “รมณีย์ต้องกลับมา” กิจกรรมฟังธรรมตามกาล กิจกรรมจากพระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม การเสวนา “การใช้ไอทีในการจัดตั้งวางระบสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล” และ กิจกรรม The Last Moment  เปิดตัวสารคดีชุดใหม่ “กว่าพุทธทาสจะได้ละสังขาร เมื่อ 30 ปีที่แล้ว” การสวดมนต์ทำวัตรเช้า ฟังธรรม สมาธิภาวนารับอรุณ เปิดบันทึกสุดท้ายก่อนเส้นเลือดในสมองแตก และการร่วมกันสร้างธรรมบันดาลใจให้กับสตรีและปฏิบัติบูชา โดยการจัดงานจะจัดขึ้นอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคม 2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

 

รายละเอียดกิจกรรมทุกกิจกรรม อ่านได้ที่ 

https://main.bia.or.th/BlogDetail/event/88

Post a Comment

0 Comments

News Update !!!

 แต่งตั้ง “ไหมไทย สุริยะยรรยง” เป็น MUT สมุทรสงคราม พร้อมสู้ศึกมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2024