Header Ads Widget

Header ADS

นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “ทองคำในงานประณีตศิลป์สมัยอยุธยา”

 นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “ทองคำในงานประณีตศิลป์สมัยอยุธยา”กรมศิลปากร ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “ทองคำในงานประณีตศิลป์สมัยอยุธยา” ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ทองคำในการสร้างสรรค์งานประณีตศิลป์อันงดงาม เปิดให้ชมตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารเครื่องทองอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ภารกิจหนึ่งที่สำคัญของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร คือ การเผยแพร่ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับมรดกศิลปวัฒนธรรมให้ประชาชนได้รับทราบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่หรือนิทรรศการชั่วคราว ที่ผ่านมาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้ ได้จัดนิทรรศการชั่วคราวขึ้นในพิพิธภัณฑ์เป็นประจำทุกปี ซึ่งปรากฏว่าประชาชนได้ให้ความสนใจเข้าชมอย่างสม่ำเสมอ เนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปี ๒๕๖๖ ทางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

เจ้าสามพระยา จึงจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ณ อาคารเครื่องทองอยุธยา โดยได้จัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “ทองคำในงานประณีตศิลป์สมัยอยุธยา”นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ทองคำในงานประณีตศิลป์สมัยอยุธยา ไม่ว่าจะเป็นการสร้างพระพิมพ์ แผ่นทองคำรูปสัตว์ พระพุทธรูป ตู้พระธรรม และหีบพระธรรม โดยแสดงเนื้อหาในด้านการผลิตชิ้นงาน และจัดแสดงโบราณวัตถุให้เห็นถึงรูปแบบ อายุสมัย และเทคนิคการสร้าง ให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจได้รับทราบ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทองคำในงานประณีตศิลป์ได้ดียิ่งขึ้น

กรมศิลปากรขอเชิญชวนทุกท่านไปชื่นชมความงามของโบราณวัตถุที่บรรพบุรุษได้ใช้องค์ความรู้สรรค์สร้างไว้มาจนจวบถึงปัจจุบัน ในนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “ทองคำในงานประณีตศิลป์สมัยอยุธยา” ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. (ปิดวันจันทร์) ณ อาคารเครื่องทองอยุธยา ชั้นที่ 1 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3524 1587

Post a Comment

0 Comments

News Update !!!

 แต่งตั้ง “ไหมไทย สุริยะยรรยง” เป็น MUT สมุทรสงคราม พร้อมสู้ศึกมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2024