Header Ads Widget

Header ADS

“คุณกิจติพร นันท์ตานนท์ ผู้อำนวยการกองประกวดMrs.Thailand WorldMrs.Thailand Worldร่วมกับ มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด เตรียมจัดทุนการศึกษา

 “คิตตี้-กิจติพร” ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด เตรียมจัดทุนการศึกษา

       Mrs.Thailand World โดย “คุณกิจติพร นันท์ตานนท์  ผู้อำนวยการกองประกวด ร่วมกับมหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด โดย ท่านอธิการบดี “ดร.อภิเทพ แซ่โค้ว” ร่วมผลักดันส่งเสริมสตรีให้มีความรู้และความสามารถ ด้วยระบบการศึกษาสมัยใหม่ การศึกษาที่มีคุณภาพเที่ยบเท่า มหาลัยชั้นนำของประเทศ  ในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยแสตมป์ฟอด ได้มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ ให้กับผู้ชนะการประกวดมิสซิสไทยแลนด์เวิลด์ ได้แก่ “ดร.พิมพ์-พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล' Mrs.Thailand World 2022”

      สำหรับในปีนี้ได้มีโครงการร่วมกันโดยกาจัดรอบรมผู้เข้าประกวดทุกท่านเพื่อเพิ่มศักยภาพพัฒนาตนเองเป็นสตรีแบบมืออาชีพ  ด้วยการฝึกอบรมในระหว่างช่วงเวลาในการเก็บตัว  แหละในปีนี้จะมีโครงการ สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับอื่นๆ อีกต่อไป

      pr by neng :086-61422971.


Post a Comment

0 Comments