Header Ads Widget

Header ADS

เจ้าสุรีย์ ณ เชียงใหม่ และ มาดามหยก-กชพร ประธานที่ปรึกษา และหัวหน้าสาขาภาคเหนือ พรรครวมแผ่นดินร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ และพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

 เจ้าสุรีย์ ณ เชียงใหม่ และ มาดามหยก-กชพร ประธานที่ปรึกษา และหัวหน้าสาขาภาคเหนือ พรรครวมแผ่นดิน

ร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ และพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

        เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖ เจ้าสุรีย์ ณ เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะบุคคล กองทุนดารารัศมีรำฤก และ มาดามหยก-กชพร เวโรจน์ ประธานที่ปรึกษา และหัวหน้าสาขาภาคเหนือ พรรครวมแผ่นดิน เข้าร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ และพระราชชายาเจ้าดารารัศมี จัดโดย มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ ณ กู่เจ้านายฝ่ายเหนือ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

       พิธีเริ่มจาก นายนิรัตน์ พงศ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี กล่าวสดุดีอดีตเจ้าหลวงเชียงใหม่ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และ เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ ประธานสายสกุล ณ เชียงใหม่ ตัวแทนเจ้านายฝ่ายเหนือ ยืนพร้อมหน้ากู่ โดยมี นายศรีเลา เกษพรหม กล่าวคำสูมาและคำดำหัว 

       จากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญเครื่องสักการะ 5 อย่างวางบนแท่นพิธี รวมถึง พิธีรดน้ำดำหัวกู่ เป็นพิธีโบราณของทางเหนือ เป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อเจ้าหลวงเชียงใหม่ และพระราชชายาเจ้าดารารัศมี รวมทั้งเจ้านายฝ่ายเหนือผู้ล่วงลับ ซึ่งท่านเป็นผู้มีพระคุณต่อแผ่นดินเชียงใหม่ ที่ทำให้ลูกหลานและประชาชนชาวเชียงใหม่อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

      โดย พิธีรดน้ำดำหัวกู่  เริ่มจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ ประธานสายสกุล ณ เชียงใหม่, เจ้าสุรีย์ ณ เชียงใหม่, เจ้านายฝ่ายเหนือ, มาดามหยก-กชพร เวโรจน์ ประธานที่ปรึกษา และหัวหน้าสาขาภาคเหนือ พรรครวมแผ่นดิน, กงสุลต่างประเทศ, หน่วยงาน, สถานศึกษา, คณะบุคคล และประชาชน เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ตามลำดับ!!!

Post a Comment

0 Comments

News Update !!!