Header Ads Widget

Header ADS

เยี่ยมชมวัด ยลวังในงาน“ใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนประชาชน ไหว้พระเสริมสิริมงคล เยี่ยมชมวัด ยลวังในงาน“ใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” 

ร่วมสืบสานวิถีพุทธ เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ไหว้พระ ขอพร 11 วัดสำคัญ พร้อมชมทัศนียภาพและสถาปัตยกรรมที่สวยงามรอบเกาะกรุง ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 18.00 น. ประกอบด้วย

🌺 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

🌺 วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

🌺 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

🌺 วัดบวรนิเวศวิหาร

🌺 วัดสุทัศนเทพวราราม 

🌺 วัดชนะสงคราม

🌺 วัดราชนัดดาราม 

🌺 วัดสระเกศ 

🌺 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 

🌺 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

🌺 วัดประยุรวงศาวาส

🚋 ผู้ที่สนใจสามารถขึ้นรถโดยสารที่กรมการศาสนาจัดให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และจุดบริการรับ-ส่งของแต่ละวัดทั้ง 11 วัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2209 3728 หรือสายด่วนกระทรวงวัฒนธรรม 1765

Post a Comment

0 Comments

News Update !!!

 เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ลดจัดหนัก  ลดจัดหนัก