Header Ads Widget

Header ADS

" จากหิ้งสู่ห้าง และการพัฒนาสังคม"

  บริษัทคิงส์ เฟาน์เทร่น โดย นายวิศรุต ปัญญาประดิษฐโชค ตําแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และ นายสิทธิชัย ศิริกุล ตําแหน่ง  กรรมการบริหาร  จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (.MOU)  เพื่อร่วมสร้างรายได้ให้เกษตรกรและชุมชน โดยใช้นวัตกรรมใหม่เพิ่มเครือข่ายธุรกิจ พัฒนาสังคม 

        งานวิจัย ชูไอเดีย " จากหิ้งสู่ห้าง และการพัฒนาสังคม"โดยได้พันธมิตรจากผลงานวิจัย รศ.ดร.ภญ.รัตติรส คนการณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการ "ผลิตภัณฑ์สารสกัดไข่น้ำเพื่อเสริมโปรตีนและกรดไขมันโอเมกา" ที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้รับการส่งต่อจากห้องปฏิบัติการสู่เชิงพาณิชย์ และสนับสนุนการสร้างรายได้ให้เกษตรกร

       บริษัทคิงส์ เฟาน์เทรน จำกัด ร่วมกับบริษัท เดอะพอสสิ เบิ้ล จำกัด และวิสหากิจชุมชนแปลงนาสะอาด ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการต่อยอดงานวิจัยจากพืชสมุนไพรร่วมกับเกษตรชุมชน  ผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การสร้างเครือข่ายภาคธุรกิจที่เข้มแข็งและเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืน

      โดยจัดขึ้นที่ห้อง The brick ชั้น 1 ตึก C อาคารอำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post a Comment

0 Comments

News Update !!!

 DaruNi-ZOLAR ฟิตซ้อมหนัก เตรียมโชว์ในงานMQDC Present bondbond Music Mania:The Wonderland of Fan