Header Ads Widget

Header ADS

พาราไดซ์ พาร์ค ส่งมอบคอมพิวเตอร์ ให้ 4 โรงเรียนในพื้นที่เขตประเวศ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ภายใต้โครงการ MBK SPIRIT ปันน้ำใจสู่สังคม


        

 เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล “คอมพิวเตอร์” จึงเป็นเครื่องมือในการต่อยอดความรู้ที่ดีและมีบทบาทสำคัญในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กไทย

              พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดโอกาสทางการศึกษาและการเข้าถึงเทคโนโลยี โดย นางสาวจรูญรัตน์ สาลี กรรมการผู้จัดการ และ นายเอกรัตน์ ชลลัมพี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนคอมพิวเตอร์ ภายใต้ โครงการ MBK SPIRIT ปันน้ำใจสู่สังคม ตอน คอมพิวเตอร์นี้พี่ให้น้อง ให้แก่โรงเรียน 4 แห่งในพื้นที่เขตประเวศ ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย และโรงเรียนคลองมะขามเทศ รวมทั้งสิ้น 36 เครื่อง โดยมี นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตประเวศ พร้อมด้วย นางสาวพนิดา แก้วมาก ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ ร่วมรับมอบ และส่งต่อให้แก่โรงเรียนทั้ง 4 แห่ง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาต่อไป

              นางสาวจรูญรัตน์ สาลี กรรมการผู้จัดการบริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด กล่าวว่า พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค สนับสนุนกิจกรรมและร่วมสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ  ให้แก่สังคมมาโดยตลอด ซึ่งในครั้งนี้เราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับน้อง ๆ นักเรียนได้การเข้าถึงอุปกรณ์เทคโนโลยี ด้วยการสนับสนุนคอมพิวเตอร์ เพราะทราบมาว่ามีโรงเรียนหลาย ๆ แห่งมีคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงขอส่งต่อคอมพิวเตอร์ของพาราไดซ์ พาร์ค ที่แม้จะผ่านการใช้งานแล้ว แต่ยังอยู่ในสภาพดี สามารถนำมาปรับปรุงติดตั้งระบบซอฟต์แวร์พื้นฐานให้เหมาะสมต่อการใช้งานได้ และนำมาส่งมอบให้กับโรงเรียนทั้ง 4 แห่ง ได้นำไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา น้อง ๆ จะได้ค้นคว้าหาความรู้ต่อไป พร้อมกันนี้ยังได้นำพนักงานจิตอาสา หรือ MBK Spirit มาร่วมกันติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับทางโรงเรียนอีกด้วย

              นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตประเวศ  กล่าวว่า สำนักงานเขตประเวศมีนโยบายสนับสนุนให้เด็กนักเรียนทุกคนในพื้นที่เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าถึงเทคโนโลยี ต้องขอบคุณ พาราไดซ์ พาร์ค ที่เห็นความสำคัญของการศึกษา โดยการสนับสนุนคอมพิวเตอร์ ให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่เขตประเวศ นอกจากน้อง ๆ นักเรียนจะได้มีโอกาสเรียนรู้แล้วยังได้พัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีอีกด้วย   

                  นางสาวสุวพรรณ จันทมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง กล่าวว่า ขอขอบคุณ พาราไดซ์ พาร์ค ที่สนับสนุนคอมพิวเตอร์จำนวน 9 เครื่อง ให้ทางโรงเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์ มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน อีกทั้งสามารถเป็นห้องสมุดไร้พรมแดนเพื่อสืบค้นข้อมูลและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถค้นหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง ภายใต้การดูแลและช่วยเหลือตลอดจนการให้คำปรึกษาจากคุณครูอย่างใกล้ชิด ทางโรงเรียนก็นำคอมพิวเตอร์ที่ได้รับมอบทั้งหมดนี้ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าต่อการศึกษามากที่สุด

              พาราไดซ์ พาร์ค หวังว่าการสนับสนุนคอมพิวเตอร์ครั้งนี้ จะช่วยขับเคลื่อนการศึกษาไทย โดยเฉพาะการขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม และเสริมพัฒนาการและศักยภาพการเรียนรู้ของน้อง ๆ นักเรียนในยุคดิจิทัล เพื่อให้พวกเขาจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

#ParadisePark #พาราไดซ์พาร์ค #คอมพิวเตอร์นี้พี่ให้น้อง #MBKSPIRIT #ปันน้ำใจสู่สังคม #เขตประเวศ

Post a Comment

0 Comments

News Update !!!

 DaruNi-ZOLAR ฟิตซ้อมหนัก เตรียมโชว์ในงานMQDC Present bondbond Music Mania:The Wonderland of Fan