Header Ads Widget

Header ADS

รมว.พม. เปิดร้านเสริมสวยต้นแบบ “Charmante (ชาร์มองต์)” มุ่งสร้างอาชีพ รายได้ ให้แม่เลี้ยงเดี่ยว สตรีประสบปัญหาสังคม

รมว.พม. เปิดร้านเสริมสวยต้นแบบ “Charmante (ชาร์มองต์)” มุ่งสร้างอาชีพ รายได้ ให้แม่เลี้ยงเดี่ยว สตรีประสบปัญหาสังคม 

      วันนี้ (13 ธ.ค. 65) เวลา 14.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดร้านเสริมสวยเพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย “Charmante (ชาร์มองต์)” โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหาร คุณวิบูลย์ สมบูรณ์ศักดิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอส.ซี.เสรีชัยบิวตี้ จำกัด และ ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ผู้บริหาร ชลาชลกรุ๊ป ร่วมงาน อีกทั้งมีการรับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท จากคุณพรเสก - ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี เพื่อสนับสนุนโครงการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว ณ ร้าน “Charmante (ชาร์มองต์)” ชั้น 5 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ

      นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้ขับเคลื่อนการยกระดับการพัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. อย่างครบวงจร ทั้งการฝึกอบรมวิชาชีพ การบริหาร การตลาด และการฝึกฝนทักษะความรู้ใหม่ๆ ที่ทันสมัย มีมาตรฐาน และมีความเป็นมืออาชีพ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่นคง สำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวและสตรีที่ประสบปัญหาทางสังคม ได้มีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะผู้ที่เคยผ่านการอบรมวิชาชีพเสริมสวยจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวของ สค. ได้มีสถานที่ฝึกประกอบอาชีพจริง เพื่อให้เกิดทักษะความชำนาญและได้เรียนรู้ในการบริหารจัดการร้านเสริมสวยในสถานการณ์จริง รวมทั้งมีรายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ 

     วันนี้ กระทรวง พม. โดย สค. ร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) บริษัท เอส.ซี. เสรีชัยบิวตี้ จำกัด (ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ความงาม ภายใต้แบรนด์โลแลน) และ ดร.สมศักดิ์ ชลาชล สมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย เปิดร้านเสริมสวย "Charmante (ชาร์มองต์)" ร้านต้นแบบในการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ณ ชั้น 5 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. เพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่กระทรวง พม. และประชาชนที่มาติดต่อราชการ ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.30 – 16.00 น. โดยช่างเสริมสวยเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ผ่านการอบรมจากสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ โครงการช่างผมอุ่นใจ และโรงเรียนเสริมสวยชลาชล จำนวน 2 คน 

    นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า อาชีพช่างเสริมสวยเป็นอาชีพที่สุจริต ส่งเสริมให้คนมีความมั่นใจและมีบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งร้านเสริมสวย "Charmante (ชาร์มองต์)" จะมอบความสะดวกสบายและราคาที่เป็นธรรม ในขณะเดียวกัน โอกาสที่เราจะพัฒนาจากช่างเสริมสวยเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ และเป็นอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ กระทรวง พม. ตั้งใจจะดำเนินโครงการนำร่องนี้เป็นเวลา 2 ปี โดยในเบื้องต้น เพื่อเป็นการทดลองวัดผลว่าจะสามารถผลิตแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องการอาชีพนี้ได้ปีละเท่าไหร่ ซึ่งจะต้องผ่านการสอบของสภาวิชาชีพช่างผม เพื่อเป็นการการันตีว่ามีความเชี่ยวชาญด้านเส้นผมและหนังศีรษะ ในขณะที่ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และกรุงเทพฯ จะเป็นกลายเมืองที่มีคนจำนวนมากอยากมาพักผ่อนและอยู่อาศัยหลังเกษียณอายุ ดังนั้น การบริการต่างๆ ต้องมีให้พร้อม แม้กระทั่งช่างเสริมสวยต้องฝึกเรียนรู้ภาษอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสาร โดยร้าน  "Charmante (ชาร์มองต์)" มีจุดเด่นคือ ความสะอาด สุขอนามัย ซึ่งลูกค้าที่มาใช้บริการต้องได้รับความพึงพอใจและมั่นใจว่าตนเองดูดี สวย – หล่อขึ้น นับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวได้มีอาชีพและพัฒนาฝีมือสู่มืออาชีพต่อไป 

############## 

Post a Comment

0 Comments

News Update !!!