Header Ads Widget

Header ADS

พม. สานพลังเครือข่าย ช่วยคนไร้บ้าน อิ่มใจ อุ่นกาย คลายหนาว พร้อมที่พัก

พม. สานพลังเครือข่าย ช่วยคนไร้บ้าน อิ่มใจ อุ่นกาย คลายหนาว พร้อมที่พัก

       วันนี้ (22 ธ.ค. 65) เวลา 18.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ลงพื้นที่ลานพระแม่ธรณีบีบมวยผม บริเวณท้องสนามหลวง เพื่อร่วมกิจกรรม “อิ่มใจ อุ่นกาย คลายหนาว เพื่อคนไร้บ้าน” เพื่อประชาสัมพันธ์สวัสดิการด้านที่พักอาศัยที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงฤดูหนาวที่มีอากาศเย็น โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิอิสรชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้แก่ นายกิตติ อินทรกุล และนางสาวนภาพร เมฆาผ่องอำไพ  ผู้แทนหน่วยงานและภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรม

      นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. โดย พส. ได้จัดบริการที่พัก “บ้านปันสุข” โดยคำนึงถึงวิถีการใช้ชีวิตของผู้ประสบปัญหาด้านที่พักอาศัยในเมืองใหญ่ ซึ่งเปิดให้บริการทุกวัน ไม่ว่าจะเป็น ห้องพัก เครื่องซัก–อบผ้า ห้องอาบน้ำ และโซนซักล้าง พร้อมทั้งกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย บูธอาหารและเครื่องดื่ม และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อสร้างความผ่อนคลายในบรรยากาศมิตรภาพ อีกทั้งเวทีเสวนาและกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำด้านสิทธิสวัสดิการต่างๆ เพื่อให้คนไร้บ้านสามารถเปิดอกพูดคุยถึงปัญหาและความต้องการ ซึ่งกระทรวง พม. และภาคีเครือข่ายจะได้นำข้อมูลไปประสานความช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการที่เหมาะสม ทั้งนี้ กระทรวง พม. พร้อมให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านสำหรับการเข้ารับบริการที่พักในวันดังกล่าว โดยได้จัดบริการรถรับ-ส่ง เพื่อพาไปเช็คอิน “บ้านปันสุข” ได้ทันที 

##############

Post a Comment

0 Comments

News Update !!!

 DaruNi-ZOLAR ฟิตซ้อมหนัก เตรียมโชว์ในงานMQDC Present bondbond Music Mania:The Wonderland of Fan