Header Ads Widget

Header ADS

พม. ห่วงใยผู้ประสบเหตุเรือหลวงล่มในอ่าวไทย พร้อมกำชับ ทีม พม.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชลบุรี เร่งช่วยเหลือเยียวยา

 พม. ห่วงใยผู้ประสบเหตุเรือหลวงล่มในอ่าวไทย พร้อมกำชับ ทีม พม.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชลบุรี เร่งช่วยเหลือเยียวยา

      ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บ จำนวน 35 ราย จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางจมในทะเลอ่าวไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ โดยเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 16 ราย และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 19 ราย 

      วันนี้ (22 ธ.ค. 65) นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวว่า ตนในนามกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต  และขอแสดงความห่วงใยกับครอบครัวผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บ และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยจิตใจที่เข้มแข็ง

      ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานทีม พม. One Home ทั้งสองจังหวัด เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บทุกคน เพื่อเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจให้มีความผ่อนคลาย ลดความเครียดวิตกกังวล อีกทั้งพูดคุยสอบถามกับผู้บาดเจ็บและครอบครัว เพื่อประเมินทางสังคมว่ามีปัญหา ความต้องการอย่างไร ก่อนวางแผนการช่วยเหลือตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ต่อไป

      นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้เสียชีวิต ผู้สูญหาย และผู้บาดเจ็บ มีทั้งข้าราชการที่เป็นทหารเรือ และพลเรือนที่เป็นทหารเกณฑ์ ซึ่งเมื่อปลดประจำการแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการจากส่วนราชการต้นสังกัด  ซึ่งกระทรวง พม. จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลตรงจุดนี้ ด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวตามกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ด้อยโอกาส  รวมถึงพิจารณาเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินและเงินสงเคราะห์อื่นๆ อีกทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันวางแผนการช่วยเหลืออย่างรอบด้านต่อไป 

Post a Comment

0 Comments

News Update !!!

 DaruNi-ZOLAR ฟิตซ้อมหนัก เตรียมโชว์ในงานMQDC Present bondbond Music Mania:The Wonderland of Fan