Header Ads Widget

Header ADS

รมว.พม. เชิญอุดหนุนของขวัญปีใหม่จากผลิตภัณฑ์งานฝีมือกลุ่มเปราะบาง ในงาน “ICONSIAM WORLD OF GIFTS 2022”

รมว.พม. เชิญอุดหนุนของขวัญปีใหม่จากผลิตภัณฑ์งานฝีมือกลุ่มเปราะบาง ในงาน “ICONSIAM WORLD OF GIFTS 2022” 
      วันนี้ (1 ธ.ค. 65) เวลา 14.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงาน “ICONSIAM WORLD OF GIFTS 2022” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 9 มกราคม 2566 เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าของคนไทยสำหรับเป็นของขวัญและของฝากในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2565 ต้อนรับปีใหม่ 2566 โดยมีผู้บริหารกระทรวง พม. คุณสุมา วงษ์พันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด และผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่าย เข้าร่วมงาน ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม

      นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะการพัฒนาอาชีพ ตั้งแต่กระบวนการฝึกทักษะ พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมช่องทางการตลาด เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง สามารถดูแลตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามนโยบายของรัฐบาล

      วันนี้ กระทรวง พม. ได้ร่วมกับบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดงาน “ICONSIAM WORLD OF GIFTS 2022” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าของคนไทยสำหรับเป็นของขวัญและของฝากในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2565 ต้อนรับปีใหม่ 2566 โดยบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ได้สนับสนุนพื้นที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้กับกระทรวง พม.  ได้นำผลิตภัณฑ์สินค้าจากกลุ่มเป้าหมายและเครือข่ายที่เป็นกลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัว คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง รวมถึงผลิตภัณฑ์งานฝีมือของผู้รับบริการในความดูแลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ภายใต้แบรนด์ “ทอฝัน by พม.” มาร่วมจำหน่ายภายในงานดังกล่าว ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 

      นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับงานนี้ ไม่ใช่เป็นเพียงงานจำหน่ายของขวัญอย่างเดียว แต่เป็นการบอกถึงสัญลักษณ์ว่า รักประเทศไทย รักคนไทย รักผู้ผลิตไทย ขอให้ท่านมองมากกว่าของขวัญและความคุ้มค่า เพราะเป็นกำลังใจให้ผู้ผลิตจากฝีมือคนไทยที่ทุ่มเท ซึ่งเราได้ฝึกอาชีพให้กับผู้ไม่มีโอกาสให้มีโอกาส โดยเงินค่าส่วนแบ่งที่ผู้ผลิตได้ ถึงแม้จะไม่มาก แต่มีความหมายมากสำหรับคนที่ไม่มี ซึ่งนอกจากท่านจะได้ซื้อของขวัญให้คนที่เรารักแล้ว ผู้ผลิตไทยยังได้รับน้ำใจจากเราไปด้วย

ทั้งนี้  ขอเชิญทุกท่านช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์งานฝีมือของกลุ่มเปราะบางและภาคีเครือข่ายของกระทรวง พม. ในงาน “ICONSIAM WORLD OF GIFTS 2022” ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม 

##############

Post a Comment

0 Comments

News Update !!!

 สามพิธีกรสุดท็อป “กนก-ธีระ-สันติสุข” โชว์ “เสน่ห์ไทย” ครองใจโลก