Header Ads Widget

Header ADS

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งฝึกผู้ช่วยช่างในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม เปิดโอกาสให้แรงงานไทย ไปทำงานในซาอุดิอาระเบีย ผลความสำเร็จจากการประชุมเอเปค 2022

 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งฝึกผู้ช่วยช่างในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม เปิดโอกาสให้แรงงานไทย ไปทำงานในซาอุดิอาระเบีย ผลความสำเร็จจากการประชุมเอเปค 2022

     วันที่ 4 ธันวาคม 2565 ที่บริษัท เอ็มพีซี ฟิวเจอร์ จำกัด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีการทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตำแหน่งงาน ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ปิโตรเลียม และตำแหน่งผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุงหลุมปิโตรเลียม รุ่นที่ 1 ตามโครงการยกระดับสมรรถนะแรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศซาอุดีอาระเบีย หลักสูตร 144 ชั่วโมง

     ดำเนินการโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับบริษัท เอ็มพีซี ฟิวเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท service company ซัพพลายเออร์ให้กับกลุ่มบริษัทปิโตรเลียมในพื้นที่ โดยได้รับการอนุญาต ให้เป็นศูนย์ฝึกและทดสอบเพื่อร่วมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานไทย ออกสู่ตลาดแรงงานโลก กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เน้นความปลอดภัยเป็นหลัก

     โครงการนี้เป็นผลจากความสำเร็จ จากการที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญและมีนโยบายผลักดันความร่วมมือแรงงานระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศซาอุดิอาระเบีย ในคราวเดินทางไปเพื่อฟื้นความสัมพันธ์และการหารือเมื่อช่วงคราวการประชุม APEC 2022 ที่ผ่านมา ซึ่งกรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการยกระดับสมรรถนะแรงงานไทยให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงานสอดคล้องกับสาขาอาชีพที่นายจ้างในประเทศซาอุดีอาระเบียต้องการ

    นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา กล่าวว่า แรงงานไทย ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ ทั้งด้านทักษะฝีมือ ความซื่อสัตย์ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ส่งผลให้ประเทศซาอุฯ มีความต้องการแรงงานอย่างมาก และการทำงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียม มีรายได้ดี มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จึงมีการเดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาทักษะอย่างเต็มที่

โดยโครงการนี้มีการอบรม 5 รุ่น รวม 130 คน ขณะนี้ดำเนินการเสร็จไปแล้ว 1 รุ่น สามารถเข้าสู่ผู้ประกอบการได้ทั้งในประเทศและต่างปรเทศ

Post a Comment

0 Comments

News Update !!!