Header Ads Widget

Header ADS

ร่วมส่งกำลังใจ และความช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบอุทกภัย อย่างต่อเนื่อง กับโครงการ “ที ลีสซิ่ง เปื้อนยิ้ม” สร้างความสุขให้สังคม นำโดย นายมงคล เพียรพิทักษ์กิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด ร่วมกับ

ร่วมส่งกำลังใจ และความช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบอุทกภัย  อย่างต่อเนื่อง กับโครงการ “ที ลีสซิ่ง เปื้อนยิ้ม” สร้างความสุขให้สังคม  นำโดย นายมงคล เพียรพิทักษ์กิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด  ร่วมกับ
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) นำพนักงานจิตอาสา ลงพื้นที่พร้อมผู้นำชุมชน หมู่ 2 และหมู่ 3 ตำบลบ้านกุ่ม อ.บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มอบน้ำดื่ม MBK จำนวน 2,000 ขวด พร้อมด้วยถุงยังชีพจำนวนกว่า 100 ชุด โดยประกอบด้วย อุปกรณ์ทำความสะอาดหลังน้ำลด ข้าวสาร น้ำมันประกอบอาหาร ยาทาแผลน้ำกัดเท้า ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ฯลฯ

Post a Comment

0 Comments

News Update !!!