Header Ads Widget

Header ADS

ปลื้ม-ภูมิรพี หลังลาสิกขาบท เข้าร่วมงานบุญ ทอดกฐิน ณ วัดหัวนาค (วัดร้าง) บ้านถ้ำ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 ปลื้ม-ภูมิรพี หลังลาสิกขาบท เข้าร่วมงานบุญ

ทอดกฐิน ณ วัดหัวนาค (วัดร้าง) บ้านถ้ำ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

        หลังลาสิขาบทได้เพียงไม่กี่วัน นักร้องหนุ่มเสียงดี ปลื้ม-ภูมิรพี จำภู่ ก็ดิ่งตรงขึ้นดอยเชียงดาว เพื่อไปร่วมบุญงานกฐิน ณ วัดหัวนาค (วัดร้าง) บ้านถ้ำ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยยอดเงินกฐินที่ได้คือ 416,681.45 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์ถ้วน) เพื่อนำเงินก่อสร้างเสนาสนะและบูรณะปฏิสังขรณ์วัดร้างต่อไป

       พร้อมเข้าร่วมพิธีบวงสรวงใหญ่เบิกเนตร ท้าวเวสสุวรรณ องค์ใหญ่ตั้งตระหง่านกลางดอยเชียงดาว โดยมี ตุ๊เข็ม พระสุกฤษฎิ์ อินสม เจ้าอาวาส ให้การต้อนรับและมอบของดีให้ หนุ่มปลื้ม ได้กลับมาบูชาอีกด้วย

Post a Comment

0 Comments

News Update !!!