Header Ads Widget

Header ADS

“ดร.พิมพ์ขวัญ” ขอร่วมบุญ มอบชุดยาสามัญประจําบ้าน ในกิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2566 ”


“ดร.พิมพ์ขวัญ” ขอร่วมบุญ มอบชุดยาสามัญประจําบ้าน ในกิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2566 ”


 เรื่องทำบุญ ทำกุศล ช่วยเหลือผู้อยากไร้ เมื่อไหร่เมื่อนั้น เต็มใจ จัดให้..เต็มที่ สำหรับ นางงามสาวใจดี “ดร.พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล” Mrs.Thailand World 2022” หลังเข้าร่วม ประชุม ภาคีเครือข่าย เพื่อดำเนินการปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ฤดูหนาวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

      ในการนี้ “ดร.พิมพ์ขวัญ  บุญจิตต์พิมล Mrs.Thailand World 2022” และ ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธินวมินทร์รวมใจ ได้เล็งเห็นความจำเป็นในเรื่องของสุขภาพพลานามัย ของพี่น้องประชาชน ในถิ่นทุรกันดาร โดยเฉพาะในช่วงน่าหนาว จึงจัดชุดยาสามัญประจําบ้าน กว่า200 ชุด โดยมอบหมายให้ “นส สุพรรณนิกา ไชยยานนท์ (เลขานุการผู้บริหาร โรงพยาบาลนวมินทร์9)” ส่งมอบ แก่ “นางสาวอารีรักษ์ บุญมีประเสริฐ”  หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ สำหรับในวันปฏิบัติงานจริงของกิจกรรม“หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2566 ” จะมีขึ้น ในวันที่ 5-9ธันวาคม 2565 ณ อำเภอนายูง จังหวัด อุดรธานี

       งานนี้ “ดร.พิมพ์ขวัญ” มีความตั้งใจจะลงพื้นที่พร้อมคณะ Mrs.Thailand World ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ด้วย และสำหรับการแถลงข่าวกิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2566 ” จะมีขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 28 พฤศจิกายน2565 นี้ ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

.................................................................

PR BY NENG :086-6122971

Post a Comment

0 Comments

News Update !!!