Header Ads Widget

Header ADS

ฝนธิป ศรีวรัญญู คว้ามง เวทีโลก 2มงกุฎซ้อน สร้างปรากฎกาณ์ใหม่ให้ประเทศไทยบนเวทีโลก กับรางวัลชะเลิศ Mrs.Heritage International และ รางวัล Environmental Ambassador สร้างความสุขให้คนทั้งประเทศ

 ฝนธิป ศรีวรัญญู คว้ามง เวทีโลก 2มงกุฎซ้อน สร้างปรากฎกาณ์ใหม่ให้ประเทศไทยบนเวทีโลก กับรางวัลชะเลิศ Mrs.Heritage International และ รางวัล Environmental Ambassador สร้างความสุขให้คนทั้งประเทศ

กับรองชนะเลิศอันดับ 1 : เนเธอร์แลนด์

รองชนะเลิศอันดับ 2 : อินเดีย

รองชนะเลิศอันดับ 3 : สิงคโปร์

รองชนะเลิศอันดับ 4 :  ฟิลิปปินส์

     สำหรับเวที Miss and Mrs.Heritage International เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงที่สมรสแล้วสามารถเข้าประกวดได้ เนื่องจากให้โอกาสความเท่าเทียมกัน และผู้หญิงที่สมรสแล้ว หรือมีลูกแล้วจะมีมุมมองและประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างสามารถสร้างจิตสาธาณะประโยชน์ให้กับสังคมได้ในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องดีเนื่องจากผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นวัยไหน ก็จะมีความแข็งแกร่งและนุ่มนวลที่แตกต่างกัน 

     เวทีนี้เน้นเรื่องของมรดกโลก สันติภาพ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และ การท่องเที่ยว ซึ่งฝนภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้ รับเลือกเป็นทูตสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ซึ่งสามารถเป็นกระบอกเสียงให้คนไทยและชาวโลก ในการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างถูกวิธี และสามารถส่งเสริมให้ชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยเนื่องจากประเทศไทยมีมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนโดย UNESCO อยู่ 6 แห่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 3 แห่งและมรดกทางธรรมชาติอีก 3 แห่ง

     สำหรับปีหน้าสำหรับการจัดประกวด มีแนวโน้มที่จะจัดขึ้นโดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากเป็นประเทศของผู้ชนะเลิศ ซึ่งจะมีผู้ประกวดสาวงาม ผู้มากความสามารถจากทั่วทุกมุมโลกมาประกวดด้วย 

     "ฝนขอขอบคุณ ทุกแรงเชียร์ ทุกกำลังใจ ทำให้คะแนนโหวตขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ฝนมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับ ตำแหน่งชนะเลิศ และรางวัลทูตสิ่งแวดล้อมนานาชาติ และจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนชาวไทย แสดงพลังผู้หญิงไทยให้ชาวโลกรับรู้ 


--------

ประวัติ คุณฝนธิป ศรีวรัญญู (ฝน)

CEO บริษัทปุ๋ย ไอออนิค จำกัด

Condo developer

อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย

Post a Comment

0 Comments

News Update !!!