Header Ads Widget

Header ADS

มูลนิธิกล้าธรรม ชวนร่วมบุญ 4 โครงการอภิมหากุศลครั้งหนึ่งในชีวิต

มูลนิธิกล้าธรรม ชวนร่วมบุญ 4 โครงการอภิมหากุศลครั้งหนึ่งในชีวิต

     มูลนิธิกล้าธรรม ในความเมตตาของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล และพระครูอุดมโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพระรามอโยธา-อินเดีย ประธานมูลนิธิกล้าธรรม ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ 4 โครงการบุญใหญ่ได้แก่


1. โครงการทำบุญวันละบาท :เพียงวันละบาทจากคุณ...คือ กองทุนภัตตาหารพระ-เณรตลอดปี

โครงการทำบุญวันละบาท เปรียบเหมือนท่านได้ใส่บาตรถวายภัตตาหารพระ-เณรทุกวัน ท่านสามารถเป็นเจ้าภาพกองบุญ “ทำบุญวันละบาท” ได้ตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญของชีวิต หรือ วาระพิเศษของครอบครัว เช่น วันคล้ายวันเกิด / วันเกิดของสมาชิกใหม่ในครอบครัว / วันครอบรอบแต่งงาน ฯลฯ เลือกเป็นเจ้าภาพกองทุนวันละบาทได้ตามความประสงค์

รายเดือนๆ ละ 30 บาท  II  รายปีๆ ละ 365 บาท

ปีพุทธศักราช 2566 มูลนิธิกล้าธรรมตั้งเป้าหมาย 1 ปี :  1,000 กอง : 365,000 บาท

มูลนิธิกล้าธรรม จะนำยอดปัจจัยสะสมตลอดทั้งปี ถวายเป็นกองทุนภัตตาหารเพลงพระสงฆ์-สามเณรที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีละ 1 ครั้ง ร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 083-8-92289-9

ชื่อบัญชี มูลนิธิกล้าธรรม เพื่อโครงการทำบุญวันละบาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ID Line : narong935  โทร.080-9989-639 / 062-463-9559

ติดตามความคืบหน้าโครงการได้ทาง www.มูลนิธิกล้าธรรม.com

 

2.โครงการถวายผ้าไตรจีวร 2 แผ่นดิน : ไทย-อินเดีย

หลายปีที่ผ่านมา มูลนิธิกล้าธรรม จัดโครงการถวายผ้าไตรจีวรแก่พระสงฆ์-สามเณร ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญภาคใต้ เป็นประจำทุกปี และให้การสนับสนุนกุลบุตรผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่ต้องการบวชเณรหรือบวชพระ ทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐอินเดีย โดยผู้รับการถวายผ้าไตรจะนำผ้าไตรไปเข้ารับการบรรพชา ณ ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย สถานที่ตรัสรู้แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เปรียบดั่งว่า...แม้ท่านจะไม่ได้บวชด้วยตนเอง แต่ท่านได้น้อมถวายผ้าไตรบวชแก่ท่าน จึงขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรจีวรแก่พระสงฆ์-สามเณร สามารถถวายได้ตลอดทั้งปี

ร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญผ้าไตรจีวร กองบุญละ 99 บาท โดยในปีพุทธศักราช 2565-2566 นี้ ทางมูลนิธิกล้าธรรมมีโครงการถวายผ้าไตรจีวร 1,000 ชุด


            ด้วยอานิสงส์การถวายผ้าไตร ขอท่านจงเป็นผู้มีอาภรณ์งดงาม สุขใจเบิกบานทุกขณะจิต มีจิตใจที่บริสุทธิ์ หลุดพ้นความยากจนหม่นหมอง อุดมสมบูรณ์ด้วยปัจจัยสี่ เกิดภพชาติใดขอเป็นผู้มีรูปร่างหน้าตาสวยงามผิวพรรณผุดผ่องแจ่มใส


ร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 115-420082-6 ชื่อบัญชี มูลนิธิกล้าธรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ID Line : narong935  โทร.080-9989-639 / 062-463-9559

ติดตามความคืบหน้าโครงการได้ทาง www.มูลนิธิกล้าธรรม.com


3.โครงการถวายข้าวสาร 3 แผ่นดิน : ไทย II อินเดีย-เนปาล II ศรีลังกา
ข้าวสารขาวๆ คนละถุงจากท่าน...กลายเป็นข้าวสารนับล้านเมล็ดที่อุปถัมภ์ศาสนทายาทมารุ่นแล้วรุ่นเล่า

           มูลนิธิกล้าธรรม ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายข้าวสารแด่พระสงฆ์-สามเณร ไม่ว่าจะนำข้าวสารมามอบให้ทางมูลนิธิฯ หรือร่วมเป็นเจ้าภาพถวายตามจำนวนที่ท่านประสงค์ เป็นเจ้าภาพได้ตลอดทั้งปี ในทุกวาระโอกาส เช่น วันอายุวัฒนมงคล วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ฯลฯ โดยทางมูลนิธิกล้าธรรม จะนำถวายในโครงการหรือวาระต่างๆ ทั้งในประเทศไทย อินเดีย-เนปาล ศรีลังกา

ด้วยอานิสงส์แห่งการถวายข้าวสารนี้ จงบังเกิดเป็นความอุดมสมบูรณ์ มีกินมีใช้ การงานราบรื่น การเงินคล่องตัว  มีผู้อุปถัมภ์ค้ำจุนตลอดไป

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายข้าวสาร ถุงละ 99 บาท II ตันละ 1,199 บาท


โอนปัจจัยร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 115-420082-6 ชื่อบัญชี มูลนิธิกล้าธรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ID Line : narong935  โทร.080-9989-639 / 062-463-9559

ติดตามความคืบหน้าโครงการได้ทาง www.มูลนิธิกล้าธรรม.com

 

4.โครงการถวายทุนอุปถัมภ์พระนักศึกษา-สามเณรนักเรียน

สร้างคนให้ปราดเปรื่องทางธรรม คือ การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา

           การให้โอกาสทางการศึกษา เป็นการสร้างคนที่ได้กุศลใหญ่ เพราะการศึกษาคือรากฐานของชีวิต ในปัจจุบันมีคนจำนวนไม่น้อยที่ตั้งใจที่จะบวชเรียนตั้งแต่เด็กจนตลอดชีวิต ด้วยเล็งเห็นว่า แม้จะเป็นพระสงฆ์-สามเณร ก็มีโอกาสได้รับการศึกษาทัดเทียมกับคนทั่วไป แต่ในขณะเดียวกันยังได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเข้มข้น นับว่าเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาที่ควรให้การสนับสนุน

มูลนิธิกล้าธรรม ขอเชิญชวนท่านให้การอุปถัมภ์แก่พระนักศึกษา-สามเณรนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  ไม่ว่าจะกำลังศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ซึ่งในขณะนี้ทางมูลนิธิล้าธรรมมีพระนักศึกษา-สามเณรนักเรียน ที่กำลังศึกษาและรอรับการอุปถัมภ์อยู่แล้ว โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์และรูปแบบที่ต้องการอุปถัมภ์ได้ที่ พระครูอุดมโพธิวิเทศ ประธานมูลนิธิกล้าธรรม ID Line : narong935  และติดตามความคืบหน้าโครงการได้ทาง www.มูลนิธิกล้าธรรม.com

Post a Comment

0 Comments

News Update !!!

 แต่งตั้ง “ไหมไทย สุริยะยรรยง” เป็น MUT สมุทรสงคราม พร้อมสู้ศึกมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2024