Header Ads Widget

Header ADS

‘อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์’ เพิ่มโชว์ระดับเอเชีย นำ Vitafoods Asia ตอบเทรนด์สินค้าสุขภาพ เร่งผู้ประกอบการชิงส่วนแบ่งตลาดเสริมอาหาร 70,000 ล้านบาท

‘อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์’ ขยายโชว์ระดับเอเชีย
ส่ง Vitafoods Asia รับเทรนด์สินค้าสุขภาพ  
หนุนผู้ประกอบการชิงส่วนแบ่งตลาดเสริมอาหาร 70,000 ล้านบาท
     ‘อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย’ เปิดตัวเทรดโชว์ใหม่ล่าสุดในเมืองไทย Vitafoods Asia งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมระดับเอเชีย ที่ครอบคลุมทุกมิติของการผลิตสินค้าเสริมอาหาร ซึ่งปัจจุบันมูลค่าตลาดในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 70,000 ล้านบาท เติมเต็มพอร์ตโฟลิโอการจัดงานด้านสุขภาพอย่างครบถ้วน ด้วยความเชื่อมั่นต่อศักยภาพประเทศไทยที่จะก้าวสู่ศูนย์กลางด้านสินค้าสุขภาพอย่างครบวงจร ตอบรับสถานการณ์ธุรกิจไมซ์ที่กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังมาตรการผ่อนปรนและเปิดประเทศมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศ
     จากรายงานของ EuroMonitor ที่คาดการณ์ไว้ว่าตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินของประเทศไทย จะมีมูลค่าสูงถึง 74,247 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2564 ผ่านมา และมีเทรนด์การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับนโนบายด้านเศรษกิจของประเทศไทย ที่มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจนวัตกรรมและมุ่งเน้นการผลิตสินค้าคุณภาพสูง (High Value Added Products: HVA) ที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม มากกว่าการผลิตในรูปแบบเดิมที่เน้นปริมาณ ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายการจัดงานแสดงสินค้าเพื่อเติมเต็มช่องว่างของโอกาส ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและสุขภาพของผู้คนในโลกยุคปัจจุบัน
    นางสาวรุ้งเพชร ชิตานุวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการภูมิภาคอาเซียน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า “พอร์ตโฟลิโอการจัดงานด้านสุขภาพของอินฟอร์มาในเมืองไทยขณะนี้ ประกอบด้วยงานด้านสินค้าความงาม ASEAN Beauty งานด้านผลิตภัณฑ์อาหาร Food Ingredients Asia งานด้านผลิตภัณฑ์ยา CPHI Asia ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นงานระดับภูมิภาคทั้งสิ้น ซึ่งจากการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ในปี 2022 นี้เราจึงริเริ่มการจัดงาน Vitafoods Asia ขึ้น ซึ่งจะเข้ามาช่วยเติมเต็มให้การจัดงานด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งประเทศไทยถือเป็นตลาดใหญ่ที่มีการแข่งขันภายในประเทศค่อนข้างสูง และเราประเมินว่าในอนาคตอันใกล้นี้ การผลิตเพื่อมุ่งเน้นการส่งออกจะกลายเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยให้ความสำคัญ การได้เห็นถึงเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้านการผลิตที่กว้างขวางมากกว่าสิ่งที่อยู่ในประเทศจะเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการออกแสวงหา เพื่อเป็นแต้มต่อในการแข่งขันในระดับภูมิภาคหรือในระดับโลกต่อไป”
     Vitafoods ถือเป็นแบรนด์ที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ประสบความสำเร็จทั้งในด้านการจัดงานและการสร้างแพลตฟอร์ม ที่ช่วยเชื่อมโยงผู้ประกอบการและหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ตลอดจนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในแง่มุมต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการค้าและการแลกเปลี่ยน จนทำให้อุตสาหกรรมเกิดการขยายตัวมาแล้วในหลายประเทศและภูมิภาค โดยที่ผ่านมามี Vitafoods ได้รับการตอบรับที่ดีมาอย่างต่อเนื่องทั้ง Vitafoods Europe, Vitafoods Insight, Vitafoods Insights, Vitafoods Insights Europe Virtual Expo และ Vitafoods Insights Asia Virtual Expo มาจนถึง Vitafoods Asia ที่กำลังจะเกิดขึ้นครั้งในรูปแบบการจัดงานออนกราวนด์ที่ประเทศไทย
     “กลยุทธ์สำหรับงาน Vitafoods Asia ครั้งแรก จะเป็นการจัดร่วมกับงาน Fi Asia หรือ Food Ingredients Asia เพราะถือเป็นงานที่มีจุดเชื่อมโยงกันในหลายเรื่อง โดยเฉพาะในแง่วัตถุดิบการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ที่ในระยะหลังมีการนำส่วนผสมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมาต่อยอดเป็น Functional Drinks หรือ Functional Foods มากขึ้น ซึ่งส่วนผสมเหล่านี้ต่างก็เป็นส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตสินค้าเสริมอาหารได้ หรือในแง่ของการนำเสนอนวัตกรรมส่วนผสมใหม่ ๆ นั้น มีนวัตกรรมส่วนผสมมากมายที่สามารถนำไปผลิตในรูปแบบของผลิตภัณฑ์อาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการนำเสนอสินค้าต่อผู้บริโภค และความมุ่งหวังในการบริโภคของตัวผู้บริโภคเอง”
     งาน Vitafoods Asia 2022 เป็นเวทีกิจกรรมชั้นนำสำหรับอุตสาหกรรมโภชนเภสัช (nutraceutical) อาหาร และเครื่องดื่มฟังก์ชัน (functional food and beverages) และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (dietary supplement) ในเอเชีย ประกอบด้วยผู้ผลิต จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และเสริมอาหารอย่างครอบคลุมรวมถึงเทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยงานจะจัดขึ้นทั้งในรูปแบบอีเว้นท์ออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 10 ตุลาคม 2565 และอีเว้นท์ออฟไลน์ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่วันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นโอกาสในการต่อยอดที่มากกว่า ทำให้ผู้เข้าร่วมงานและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์สามารถทำความรู้จักพูดคุยกันผ่านทางช่องทางออนไลน์ก่อนวันงานอีเว้นท์ออฟไลน์ได้ เช่น การจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ หรือวางแผนที่นัดพบปะกันในกรุงเทพฯ ซึ่งจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีล่วงหน้าและสามารถต่อยอดประสบการณ์การเข้าร่วมงานเมื่อพบกันจริงได้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถใช้เวลาของตนในงานได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดนับเป็นครั้งแรกที่งาน Vitafoods Asia จะจัดงานในสถานที่เดียวกับงาน Fi Asia 2022 ในกรุงเทพ ซึ่งคาดว่าจะรองรับผู้เข้าร่วมงานได้มากกว่า 21,000 คน รวมถึงเหล่าผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมโภชน
     เภสัชและ อาหารและเครื่องดื่มจากทั่วโลกกว่า 600 ราย โดยมีเนื้อหาสาระ ผู้ประกอบการ และหน่วยงานสนับสนุน ที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่  Ingredients & Raw รวบรวมเทรนด์และนวัตกรรมวัตถุดิบด้านสุขภาพและโภชนาการ Finished Products พบปะกับผู้ซื้อ ผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้าปลีก และซัพพลายเออร์ เพื่อต่อยอดโอกาสให้กับผลิตภัณฑ์หรือสินค้า Contract Manufacturing & Private Label เริ่มต้นธุรกิจกับผู้รับจ้างผลิตที่มีมากมาย พร้อมหลากหลายด้วยความเชี่ยวชาญ และ Services & Equipment โซลูชั่นด้านการบริการ เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เฉพาะทางในขั้นตอนการผลิต
     พบกับ Vitafoods Asia 2022 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย เปิดโอกาสสู่โลกการค้าแห่งอนาคตที่ไร้พรมแดนและขีดจำกัด ในระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2565 นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และในรูปแบบออนไลน์ระหว่าง 26 กันยายน - 10 ตุลาคม 2565 ติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://www.vitafoodsasia.com 

Post a Comment

0 Comments

News Update !!!

 เปิดนิทรรศการ “เรียนรู้วานร เข้าใจมนุษย์’ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่