Header Ads Widget

Header ADS

กรมทรัพยากรน้ำ ประกาศรางวัล Action for the River คืนลมหายใจให้แม่น้ำคูคลอง ชวนคนไทยหันมาใส่ใจการอนุรักษ์น้ำ วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ 20 ก.ย. 65

กรมทรัพยากรน้ำ มอบรางวัล Action for the River คืนลมหายใจให้แม่น้ำคูคลอง เชิญชวนคนไทยหันมาใส่ใจการอนุรักษ์น้ำ ภายในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน 2565
​     กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานมอบรางวัลสำหรับไวรัลคลิปและภาพถ่าย “Action for the River : คืนลมหายใจให้แม่น้ำ คู คลอง” ภายใต้โครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2565 ที่หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพฯ
​     โดยในงาน มีการจัดการเสวนาในหัวข้อ “เราจะคืนลมหายใจให้แม่น้ำ คู คลอง ได้อย่างไร” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ, คุณทับทิม อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์ นักแสดงจากช่อง 7, ดร.กันตชนม ศิวะพิมล ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน และนางสาววิภาวรรณ ทัศนปรีชาชัย ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวคิดในการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง ของประเทศไทย นอกจากนั้น ภายในงานยังมีพิธีมอบรางวัล ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ได้ร่วมส่งผลงานไวรัลคลิปและภาพถ่ายเข้ามาประกวด ในหัวข้อ “Action for the River : คืนลมหายใจให้แม่น้ำ คู คลอง” โดยมีเงินรางวัลรวมทั้งสิ้นกว่า 500,000 บาท
​     ภายในงาน นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ประธานในพิธี ได้กล่าวถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ แม่น้ำ คู คลอง โดยกล่าวว่าปัจจุบันกรมทรัพยากรน้ำ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้รับผิดชอบภารกิจพื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อส่งเสริมและให้การอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง อย่างครอบคลุม และสืบเนื่องจากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้เสด็จประพาสทางชลมารค เพื่อตรวจสภาพคลองแสนแสบ และเยี่ยมประชาชนสองฝั่งคลองจากกรุงเทพมหานคร ถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา ยังความปลาบปลื้มปิติแก่พสกนิกรตลอดเส้นทางอย่างถ้วนหน้า ดังนั้น การจัดกิจกรรมในวันนี้ จึงจะช่วยสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้หันมาใส่ใจดูแลแม่น้ำ คู คลอง ให้ใสสะอาด และการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม โดยไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงในแม่น้ำ คู คลอง รวมทั้งช่วยกันฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างภูมิทัศน์ให้สวยงามและน่าอยู่มากขึ้น
     สำหรับ ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศครั้งนี้ ภาพถ่ายรางวัลชนะเลิศระดับบุคคลทั่วไป ได้แก่ชื่อภาพ: หลังคืนประเพณี โดยนายธนวัฒน์ ทองจันทร์ ส่วนรางวัลภาพถ่ายรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา ม.ต้น-ม.ปลาย ได้แก่ชื่อภาพ: เรือพลังงานไฟฟ้า ของนางสาวหฤทัย ลี้กิจเจริญผล และผลงานไวรัลคลิป รางวัลชนะเลิศ ระดับบุคคลทั่วไป ได้แก่ คลิป: กันและกัน โดย นายอรุณกร พิค
​     ในการนี้ กรมทรัพยากรน้ำ ยังได้มีการจัดทำ Virtual Exhibition หรือนิทรรศการเสมือนจริง เพื่อให้ความรู้เรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ โดยผู้สนใจ สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ www.actionfortheriver.com

Post a Comment

0 Comments

News Update !!!

 เปิดนิทรรศการ “เรียนรู้วานร เข้าใจมนุษย์’ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่