Header Ads Widget

Header ADS

“คามินเนีย” ผนึก “IMSSD” พร้อมตั้งโรงงานผลิตที่สหรัฐกระจายสู่ตลาดโลก จัดแถลงผลงานวิจัยสมุนไพรไทยสู่สากล

“คามินเนีย” จับมือ “IMSSD” จัดตั้งโรงงานผลิตที่สหรัฐกระจายตลาดโลก
พร้อมแถลงผลงานวิจัยสมุนไพรไทยสู่สากล

     นายวิชัย เข็มทองคำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเรียนท์อินโนเวชั่น จำกัด และ Mr. Samuel Kim( แซมุล คิม) ผู้ก่อตั้ง และประธานกรรมการบริหาร IMSSD Corporation ผู้ผลิตอาหารเสริมในสหรัฐอเมริกา ลงนามสัญญา เพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตและช่องทางจัดจำหน่ายที่สหรัฐอเมริกาภายใต้ชื่อแบรนด์ CAMINIA เปิดตลาดในประเทศแถบสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ พร้อมทั้งแถลงข่าวเผยแพร่ผลงานวิจัยทางคลินิคจากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสมุนไพรไทยสู่สากล ภายใต้ความร่วมมือด้านการวิจัยกับ โรงพยาบาลราชวิถี และ มหาวิทยาลัยมหิดล
     โดยนายวิชัย เข็มทองคำ ได้กล่าวว่า...แม้จะมีความชำนาญในอุตสาหกรรมอาหารมามากกว่า 20 ปี แต่ด้วยกระแสรักสุขภาพผลักดันตลาดอาหารเสริมให้มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ประกอบกับการมีพาร์ตเนอร์เป็นผู้วิจัยไบโอเทคในไทย คุณรนนท์ พงศาจารุ จึงตัดสินใจเริ่มทำแบรนด์อาหารเสริม “CAMINIA” ในรูปแบบแคปซูลเจลาตินนิ่ม เพื่อเจาะเซ็กเมนต์ผู้เป็นโรคเบาหวานโดยเฉพาะ เนื่องจาก ปัจจุบันผู้ป่วยเบาหวานในแต่ละประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หรือมีเฉลี่ยประมาณ 7-8% ในประชากรแต่ละประเทศ และยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากจากทั่วโลก โดยมี คุณตั้ง ปวินท์ เจริญรุ่งศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พีเอสโอ สเปซ จำกัด เป็นผู้ร่วมบริหารช่องทางการตลาดภายในประเทศ
     บริษัท โอเรียนท์ อินโนเวชั่น จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในประเทศไทย โดยสนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรมสมุนไพรจากทีมวิจัยภายในประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เป็นการต่อยอดให้เกิดผลกระทบเชิงบวกในระบบเศรษฐกิจในระดับสูง ในด้านสุขภาพทั้งระดับประเทศและภูมิภาคที่ดีอย่างยั่งยืน และในครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลงานอีกหนึ่งก้าวสำคัญ ของการผลักดันผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยของทีมวิจัยไทยไปในระดับโลก เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงในระดับนานาประเทศ
     Caminia (คามินเนีย) เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รูปแบบแคปซูลเจลาตินนิ่ม ประกอบไปด้วยสารสกัดขมิ้นชัน น้ำมันปลา และ วิตามิน ดี3 เกรดพรีเมี่ยม ที่มีส่วนช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด สำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพ
     โดยผลิตภัณฑ์ Caminia เป็นการร่วมมือกันของทั้งทางภาครัฐและเอกชน โดยได้รับการสนับสนุนการผลิตและวัตถุดิบน้ำมันปลาคุณภาพสูงจากเยอรมัน จากทางบริษัท Thai Union Ingredients จำกัด โดยมีจุดประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่น โภชนาเภสัชศาสตร์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรไทย รวมถึงมีพันธมิตรที่มีความน่าเชื่อถือในการค้นคว้าและทดสอบผลิตภัณฑ์ ดร.เธียร์สิทธิ์ นาสัมพันธ์ นักวิจัยหลังปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร กอบธรรม สถิรกุล อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมไปถึงทีมวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีและส่วนผสมที่เป็นสิทธิบัตรเฉพาะของคามินเนีย ทำให้ได้สารสกัดขมิ้นชันที่มีการกักเก็บในรูปแบบอนุภาคระดับนาโนเมตร ที่สามารถเพิ่มคุณสมบัติการละลายของอนุภาคนาโนในสภาวะจำลองเลียนแบบระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ ทำให้ร่างกายดูดซึมได้สูงสุด และ ยังมีโรงพยาบาลราชวิถี ให้การสนับสนุนงานวิจัยทางคลินิคเพื่อทดสอบสูตรที่ใช้ในตัวผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่า นวัตกรรมของ Caminia มีความปลอดภัย สามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     สำหรับผลงานวิจัยที่มีการทดสอบในโรงพยาบาล ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ โครงการประกวดงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน งานประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ปี2565 โดย พญ.ปรียาภัสสร์ ฉัตร์เที่ยง และคณะ “First Runner up Award in Fellowship Research of Rajavithi Hospital, 2022” ชนะเลิศ ประกวดผลงานวิจัยประเภทวาจา (Oral presentation) ในงานประชุม 80 ปี กรมการแพทย์ ปี 2565 “The Winner Award in Oral presentation of Research of 80th years of Department of Medical Service(DMS) festival, 2022
     ซึ่งสมาชิกในทีมวิจัยมีความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน และ มีความชำนาญในการคิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เครื่องมือแพทย์มายาวนานกว่า 10 ปี โดยมีผลงานล่าสุดคือ “การพัฒนาระบบต้นแบบเครื่องตรวจคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบไม่เจ็บตัว โดยการวิเคราะห์โปรไฟล์จากลมหายใจ” ที่ได้จัดแสดงในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ อีกด้วย
     ดร. เธียร์สิทธิ์ นาสัมพันธ์ นักวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนักพัฒนาสินค้าคามินเนีย กล่าวถึงว่า ด้วยแนวคิดของนักวิจัย มีผลงานวิจัยที่ดีจำนวนมากที่ไม่ได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สู่สาธารณะ ด้วยข้อจำกัดต่างๆ ทั้งในเรื่องของ งบประมาณ และการทำการตลาด การที่ได้มีผู้เชียวชาญจากหลากหลายหน่วยงาน และมีวิสัยทัศน์พร้อมที่จะผลักดัน ผลงานนวัตกรรมจากประเทศไทยไปในระดับโลกนับเป็นเรื่องที่ดี หวังว่าผลิตภัณฑ์คามินเนีย จะเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญที่ทำให้ นวัตกรรมสมุนไพรไทยได้รับการยอมรับในระดับสากล
     ทางคณะทีมวิจัยโรงพยาบาลราชวิถี กล่าวถึงผลงานวิจัย ที่ได้ทดสอบในกลุ่มทดลองจากการคัดกรองอาสาสมัครมากกว่า 200 คน โดยนำผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นเบาหวานจำนวน 47 คน มาเข้าร่วมการทดสอบเป็นเวลานานกว่า 48 สัปดาห์ พบว่า สูตรที่ใช้ในการทดสอบ สามารถช่วยลดอัตราการเกิดเบาหวานได้ สามารถป้องกันการเกิดเบาหวานในประชากรกลุ่มเสี่ยงได้ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม โดยไม่พบผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายจากการติดตาม
 
     ด้าน Mr. Samuel Kim(แซมุล คิม) ผู้ก่อตั้ง และ ประธานกรรมการบริหาร IMSSD Corporation พร้อมทีมบริหาร Mr. Daniel Kim (แดเนียล คิม) ดร. อิสรา สระมาลา นาย ชยันต์ จำเริญพฤกษ์ ผู้ผลิตอาหารเสริมในประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งในส่วนของการสร้างนวัตกรรมและการทำการตลาด ตนทราบดีว่าการคิดค้นนวัตกรรม จนไปถึงการนำนวัตกรรมไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้าสู่ตลาดได้จริงไม่ได้เป็นเรื่องง่าย จึงมองเห็นถึงศักยภาพของตัวผลิตภัณฑ์ Caminia ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดในหลายทวีปได้เป็นอย่างดี ซึ่งปัจจุบันความรู้เรื่องของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันเบาหวาน ได้รับความสนใจจากนานาประเทศ รวมถึงในประเทศสหรัฐอเมริกาเองด้วย
     โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท โอเรียนท์ อินโนเวชั่น จำกัด และ IMSSD Corporation ในครั้งนี้ จะเป็นความร่วมมือในการเปิดตลาดในประเทศแถบสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ โดยเป็นการตั้งฐานการผลิตและทำการตลาดที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ชื่อแบรนด์ “คามินเนีย” แบรนด์เดียวกับที่ทำตลาดในประเทศไทย เพื่อให้ผู้บริโภคได้มั่นใจในประสิทธิภาพ คุณภาพ ความปลอดภัย และมาตรฐานการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

Post a Comment

0 Comments

News Update !!!

 Bartercard Thailand โชว์ผลงานครึ่งปีแรก พร้อมเผยแผนในอนาคต เตรียมเปิดตัวบริการใหม่ สร้างโอกาสทางธุรกิจแบบไร้ขีดจำกัด