Header Ads Widget

Header ADS

แข่งขัน เดิน-วิ่ง Night Run “Change The Future 2023”สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ จังหวัดปทุมธานี เอ็ม บี เค และพันธมิตรผู้สนับสนุน

 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ จังหวัดปทุมธานี เอ็ม บี เคและพันธมิตรผู้สนับสนุน จัดงานแข่งขัน เดิน-วิ่ง Night Run “Change The Future 2023”ผนึกกำลังสานสัมพันธ์ความร่วมมือเพื่อชาวปทุมธานี 

นายสมควร  จันทร์แดง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานวิ่งการกุศล “การแข่งขัน เดิน-วิ่ง Night Run “Change The Future 2023” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ ริเวอร์เดล มารีน่า โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทมินิมาราธอน (Mini Marathon) ระยะทาง 10 กิโลเมตร ประเภทฟันรัน (Fun Run) 2 ระยะทาง ประกอบด้วย ระยะทาง 3 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางภายในโครงการริเวอร์เดล ดิสทริค เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวกีฬา และนันทนาการในจังหวัดปทุมธานี รวมถึงสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีให้เป็นที่รู้จักในฐานะการท่องเที่ยวเพื่อการกีฬาที่ทุกคนจะต้องให้ความสนใจอย่างกว้างขวางและแพร่หลายมากยิ่งขึ้น สำหรับการจัดงานในครั้งนี้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่  อาทิ  มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย บริษัทอีโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็มบีเค

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าจะได้รับความสนใจจากนักวิ่งของทุกภาค โดยเฉพาะจากประชาชนในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งรายได้ส่วนนึงจากการจัดกิจกรรมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีจะมอบให้กับ “โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว” สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และปรับปรุงห้องรักษาพยาบาล เพื่อส่งเสริมความพร้อมในการดูแลสุขภาพอนามัยของคนในพื้นที่ปทุมธานี และจังหวัดข้างเคียงที่จะเข้ามาใช้บริการ

นายสิทธิชัย  สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า  หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศ ปัจจุบันมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ จังหวัดปทุมธานีจึงได้มีการส่งเสริมและผลักดันให้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการกีฬาให้มากขึ้น โดยเฉพาะการวิ่งเพื่อสุขภาพ ถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่ได้รับความนิยม เนื่องจากประหยัดเวลา และสะดวกที่สุด เต็มไปด้วยความสนุกสนาน และสีสันในกิจกรรมมากมาย ซึ่งคาดว่าจะสร้างกระแสตื่นตัวด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้กลับมา ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในจังหวัดและท้องถิ่นแก่พื้นที่ปทุมธานีและข้างเคียง

    ผมเชื่อว่าการจัดงานเดิน-วิ่งในครั้งนี้จะยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงธุรกิจและมาตรฐานบริการ และการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชน ให้มีคุณภาพรองรับกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคม  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมไลฟ์สไตล์คนรักสุขภาพ สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ออกมาวิ่ง ทั้งยังจะช่วยให้ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพแข็งแรง นอกจากจะเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนที่ใส่ใจในสุขภาพที่ดีแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้เกิดการหมุนเวียน ภายในจังหวัดปทุมธานีให้กลับมาเจริญเติบโตอีกครั้ง เป็นการเพิ่ม GDP ของจังหวัด และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการประชาสัมพันธ์จังหวัดได้เป็นอย่างดี

    สุดท้ายในนามจังหวัดปทุมธานีต้องขอขอบคณ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี และพันธมิตรผู้สนับสนุนที่จัดกิจกรรมดีๆ ผมหวังว่า การจัดงานแข่งขัน เดิน-วิ่ง Night Run “Change The Future 2023” นี้จะช่วยผนึกกำลังสานสัมพันธ์ความร่วมมือเพื่อชาวปทุมธานีต่อไป

นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นสถาบันเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นแกนกลางเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับอุตสาหกรรมภาคการผลิตไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของไทยให้ยั่งยืน โดยสภาอุตสาหกรรมมีเครือข่ายครบทุกจังหวัด ซึ่งมีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และเชื่อมโยงเครือข่ายในพื้นที่เพื่อผู้ประกอบการ โดยการจัดงานวิ่งการกุศล “การแข่งขัน เดิน-วิ่ง Night Run “Change The Future 2023” ที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ทำให้เห็นถึงความร่วมมือของในพื้นที่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) มีส่วนช่วยผลักดันและสนับสนุนกิจการงานของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านกิจกรรมเพื่อสังคม งานวิชาการ และสันทนาการต่างๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค พร้อมส่งเสริมความร่วมมือการใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม และสร้างความเป็น One FTI ตามนโยบายของ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ก็หวังว่าจะได้เห็นภาพของความร่วมมืออย่างเหนียวแน่นเช่นนี้ต่อไป

ทางด้าน นายสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า ทางเอ็ม บี เค มีความยินดีและขอบคุณทางสภาอุตสาหกรรมปทุมธานี เป็นอย่างยิ่งที่ได้ไว้วางใจให้ เอ็ม บี เค เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานและมีส่วนร่วมในการรณรงค์และเชิญชวนให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง รวมทั้งช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวกีฬาของจังหวัดปทุมธานี  โดยเส้นทางการวิ่งทุกระยะ จะเป็นเส้นทางวิ่งภายในโครงการริเวอร์เดล ดิสทริค โดยจุด Start และจุด Finish จะอยู่ที่ ริเวอร์เดล มารีน่า ท่าเรือ ระดับ A Class และเป็นศูนย์กลางผู้ให้บริการกิจกรรมทางน้ำอย่างครบวงจรแห่งแรกในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เส้นทางการวิ่งจะสะดวกสบาย ปลอดภัย พร้อมมีทัศนียภาพ ที่สร้างความเพลิดเพลินระหว่างการวิ่ง  นับตั้งแต่  โชว์รูมเรือ คริส-คราฟท์ เป็นที่แรกของประเทศ และบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยยามเย็นที่ท่าเรือ     ริเวอร์เดล มารีน่า วิวสนาม Bangkok Golf Club ที่เปิดให้บริการ Night Golf รวมทั้ง โรงแรมทินิดี โฮเต็ล บางกอก กอล์ฟ คลับ ศูนย์กลางการประมูลรถ ที่ใหญ่ที่สุดในปทุมธานี Apple Auto Auction และศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์  ติวานนท์ อีกด้วย

Post a Comment

0 Comments

News Update !!!