Header Ads Widget

Header ADS

แม่นายหยก่ หน.สาขาภาคเหนือพรรครวมแผ่นดิน ร่วมสืบสานประเพณีเดือนยี่เป็ง เล็งฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยววัฒนธรรมล้านนา

แม่นายหยก่ หน.สาขาภาคเหนือพรรครวมแผ่นดิน ร่วมสืบสานประเพณีเดือนยี่เป็ง เล็งฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยววัฒนธรรมล้านนา
      น.ส.กชพร เวโรจน์ หัวหน้าสาขาภาคเหนือพรรครวมแผ่นดิน ได้เข้าร่วมสืบสานประเพณี เดือนยี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่ "ความสุขแห่งสายน้ำ ปิงนครามหานที" รับชมการประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทาน มีโอกาสพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้  หารือแนวทางส่งเสริมฟื้นฟูการท่องเที่ยวกับผู้นำระดับท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือที่มาร่วมชมงาน หารือแนวทางเพื่อพัฒนาเสริมสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดต่างๆในเขตภาคเหนือ 
น.ส.กชพร เวโรจน์ กล่าวว่า ภาคเหนือของประเทศไทย ประกอบไปด้วยภูมิประเทศที่ดี สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย มีทรัพยาการธรรมชาติ ประวัติศาตร์ ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม อันงดงาม ผู้คนมีน้ำใจ มีการเกษตรที่สมบูรณ์ในทุกพื้นที่ 
       พรรครวมแผ่นดิน นอกจากนโยบายปรองดอง และนโยบายหลักอื่นๆอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้ว ยังมีนโยบาย สนับสนุนผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา เพิ่มรายได้เข้าประเทศอย่างยั่งยืน 
พัฒนาฟื้นฟูการเกษตรแบบSmart Farmer มุ่งนำวิธีการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาบูรณาการเข้ากับประสบการณ์ของเกษตรกรทุกรุ่นเข้าด้วยกัน มุ่งเน้นลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ส่งเสริมระบบโลจิสติกก์ การขนส่งที่รวดเร็วทันสมัยลดรายจ่ายภาคเอกชน แก้ไขปัญหาราคาสินค้า และการกระจายสินค้าเกษตร 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกร ทั้งรายย่อยและรายใหญ่อย่างยั่งยืนใช้ได้จริง รวมถึงทำให้ผู้บริโภคได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 
      หากทุกคนตระหนักถึง ข้อที่ว่าประเทศไทย แผ่นดินไทยเป็นของพวกเราทุกคน ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่างๆ หันหน้ามาร่วมกันพัฒนาประเทศ แก้ไขปัญหาปากท้อง พัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมประชาธิปไตยร่วมกัน ไม่นาน ประเทศไทย คนไทยจะกลับมามีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เต็มไปด้วยรอยยิ้มความสุขดังเดิม

Post a Comment

0 Comments

News Update !!!

ร่วมทายผล NBA Finals 2024 ระหว่าง บอสตัน เซลติกส์ พบ ดัลลัส แมฟเวอริกส์ ลุ้นรับเสื้อ NBA ลิขสิทธิ์แท้ 3 รางวัล